فروشگاه جامع تحقیقات و مقالات دانشجویی و دانش آموزی

پرفروش ترین محصولات

تحقیق كتاب داستان راستان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

مقدمه

پروژه ای که مشاهده می کنید ازکتاب داستان راستان است که در جلد2 نوشته شده است.

این کتاب اثر مرتضی است که در مرداد ماه 1339 جلد اول این کتاب منتشر شد .

در زندگی انسانتعقل و خرد ورزی و سپس انتخاب دوست بسیار مهم است زیرا که انتخاب هر اعتقاد و تفکری قطعا" در سرنوشت و اعمال انسان اثر میگذارد و می توان گفت که رفتارآدمی –جلوه بیرونی همان باورهاست اصولا" تفاوت اساسی بین افراد صالح و نیکوکار وعادل و..... افراد ظالم وتبهکار .به اعتقاد و تفکر بر انها می گردد .

از این رو است که قران انسان رابسیار به اندیشه ورزی و انتخاب راه و اعتقاد صحیح و احسن و التزام دعوت می کند . به گونه ای که بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کر و لال هستند و اصلا" تعقل نمی کنند0

بنابراین قبل از هر چیز انسان باید درباره اموری که در زندگی اش سرنوشت از استبه تفکر بپردازد

از مسائل بسیار مهم و سرنوشت در سعادت آدمی تفکر در باب انسان خدا معاد است 0

آدمی اگر به درستی خود را بشناسد و توانایی ها و گنجینه های فطری خود را کشف کند میتواندبه سعادت و کامیابی نائل گردد0

بنابراین وظیفه انسان این است که خود را نیک بشناسد اسلام نسبت به اخلاق عنایت خاصی داشته است وبه همین جهت در قران ایات اخلاقی بمراتب بیشتر از ایات احکام دیده می شود0

از مسائل بسیار مهم و شاید مهمترین انها شناخت خود انسان است 0آدمی قبل از اینکه به شناخت جهان پیرا مون خود ونیک بد آن بپردازد باید خود را بشناسد و گنجینه های فطرت ونهاد خود را کشف کند و انها را به کمال خود برساند و امیال نفسانی و شهوانی خود را تعدیل کند .

دراین صورت است که به بزرگترین سعادت نائل میشوود .اما اگر غفلت بورزد و استعدادهای خود را نیابد و شکوفا نسازد و فقط نیازهای مادی و امیال نفسانی و حیوانی خود را براورد گرفتار خسران می گردد و از مرتبه انسانیت به حیوانیت تنزل میکند .

دعوت به شناخت انسان از توصیه های مهم پیامبران الهی.عالمان اخلاق.عارفان وفیلسوفان است وانسان خود نیز اهمیت آن را احساس می کند.

البته آدمی را از جهات مختلف موضوع شناخت وعلوم گوناگون است.روانشناسی و جامعه شناسی وتاریخ واخلاق و پزشکی واندام شناسی و زیست شناسی وبیوشیمی و... هر کدام از نظرگاه خاصی انسان رامورد مطالعه قرار می دهند.

اما منظور از شناخت انسان دراین مبحث آن است که او دارای استعدادها نیرو هایی برای فهم خود وجهان وتکامل انسانی است0اگر انسان با تامل و تفکرامکانات استعداد هایی که برای رشد و تکامل در او افریده شده است بشناسد بهتر می تواندسرمایه های وجودی خود را به کمال برساند 0

اگر ادمی قبل از هر چیز خود را بشنناسد بهتر می تواند از سرمایه های وجودی خود بهره ببردو آنها را شکوفا سازد زیرا نقطه آغاز همان شناخت سرمایه های وجودی است او میتواند ار خود بپرسد ایا حد وجودی انسان در حد سایر حیوانات است یا قدرت تعا لی و رشد و پرواز کردن دارد؟

اگر قدرت تعالی و پرواز به علم ملکوت دارداز ان استفاده نکند واز سرمایه وجودی خود بهره نبرد آیا شایسته مزمت نیست؟آیا انسان غیر از این بدن مادی حقیقت دیگری بنام روح دارد ؟

اگر انسان دارای روح است نیاز های آن چیست و چگونه باید بر آورده شود و چگونه باید تکامل پیدا کند ؟ پاسخ به این پرسش ها مقدمه تکامل انسانی است 0

پسر حاتم طائی

قبل از طلوع اسلام و تشکیل یافتن حکومت اسلامی رسم ملوک الطوایفی در میانئ اعراب جاری بود0مردم به اطاعت و فرمانبرداری روئسای خود عادت کرده بودند واحیانا"به انها باج وخراج می پرداختند که با تشکیل اسلام وظهور پیامبر اکرم (ص) این عقاید برطرف شد برای مثال زنده به گور کردن دختران در میان اعراب تا قبل از اسلام ازر سوم اعراب بود که با امدن پیامبر اکرم (ص) دختران وزنان در اسلام جای گرفتند

در این داستان این است که پیامبر اکرم (ص) که محبوب خداوند بود ودین اسلام توسط او اداره می شد به ساده زیستی و قناعت وساده زندگی کردن امور زندگی کردن خود را می چرخاند ولی پادشاهان دیگر مانند عدی .خسرو پرویز و...دارای غلامان وکنیزانی بودند ومردم را به اطاعت از خود امر می کردند

امتحان هوش

در این داستان رسول اکرم در میان اصحاب خویش سوالی را طرح کرد که در میان دسگیرهای ایمان کدام یک از همه محکمتر است و جواب این بود که محکمترین دستگیرهای ایمان دوست داشتن بخاطر خدا ودشمنی داشتن به خاطر خدا است یعنی اینکه ما کارهایی را که دوست داریم انجام بدهیم به خاطر خداوند از انها بگذریم و در مقابل باید در برابر دشمنان خدا واسلام دشمن داشته باشیم

نکته دیگر در باب این داستان این است که ما باید به خاطر خداوند کسی را که دشمن ما است کافر است نباید با کافر گفتگو نکنیم زیرا خداوند فرموده است هر مسلمانی که سه روز با کسی حرف نزند مسلمان نیست و یا با دشمنان به خاطر دفاع از دین اسلام باید شجاعانه مبارزه کنیم 0جویبر و زلفا

تا قبل از اسلام و ظهور پیامبر اکرم عدالت در میان مردم اعراب حاکم نبود حقوق مردم در قبال یکدیگر برابر نبود واکثرا" حقوق مردم مستعضفین و مساکین پایمال میشد و حق انها توسط مردم اشرافی وقریش از بین میرفت 0

در زمان رسول خدا رسم بود که افراد وقتی ازدواج می کردند کسی را بر گزیند که هم نشان خودشان باشد وهم کسی جرات نمی کرد با دختران اشرافی ازدواج کند و اگر کسی هم ازدواج می کرد تا اخر عمری که داشت باید خدمتکار خانواده اشرفی می شد و در زیر دستانشان زندگی می کرد 0

یک اندرز

7)هر گاه تصمیم به کاری گرفتی اول در اثر و نتیجه و عاقبت آن کار فکر کن و بیند یش اگر دید نتیجه وعاقبتش صحیح است آن را دنبال کن و اگر عاقبتش تباهی و گمراهی است از تصمیم خود صرفنظر کن

پول با برکت

8)انبیا و امامان به ساده زیستی وقناعت روی آوردهاند به طوری که در بعضی از روایات مشاهده می کنیم لباس و پوشاک انبیا الهی ارزان بوده وروی حصیر می نشستند ومی خوابیدند مثلا" امام جعفر صادق(ع) نان جو میخورد در حالی که گندم داشت

9) نکته دیگر در باب این داستان این است که رسول خدا هر وقت و هر کجا ودر هر محلی که فقیری نیازمند یاری بود به او کمک میکرد تا مشکلش را حل می کرد فرقی نمیکرد شب باشد یا روز

گرانی ارزاق

10)در این داستان به چگونگی عدالت پرداخته شده است بطوری که انبیا و امامان فرقی با مساکین و فقیران و دیگر مردمان نداشت وهر طوری که انها زندگی می کردند امامان نیز زندگی میکردند امامان این کارها را طی می کردند تا در پیشگاه الهی مسئله اندازه گیری معشیت را رعایت کرده باشند ودرمیان امت خود عدل بر قرار کنند

قرق حمام

11) بعد از اسلام راه وروش جبارانه قریش وخلفاء اموی و بعد از آنها یعنی خلفاء عباسی در سایر طبقات مردم اثر کرده بود مردم تدریجا" راه و رسمی که اسلام برای زندگی و معاشرت معین کرده بود از یاد می بردند سیرت و رفتار برادرانه و ساده رسول اکرم وعلی و اصحاب از خاطره ها محو می شوند مردم آنچنان براه و روش جبارانه خوی و انس گرفته بودند و کمکم احساس دشمنی و زشتی نسبت به همدیگر می کردند

مضیقه بی آبی

12) نکته ای که در باب این داستان وجود دارد این است که دشمنان اسلام درصدد تصرف و شکست مسلمین بودند و هر چند که نتوانستند این کار را انجام دهند ولی امامان و انبیا ءاسلام دارای بخشایندگی بودند مثلاء در جنگی که میان معاویه و امام علی(ع) رخ داد معاویه در اول جنگ نگذاشت کهسپاهیان امام (ع) که تشنه بودند ازآب استفاده کنندولی در مقابل پس از شکست معاویه حضرت علی(ع) راه را برای سپاهیان معاویه باز کرد واجازه داد تا آنها از آب استفاده کنند0امام علی(ع)دراین باره فرمود من به این کارها که روش جاهلان است دست نمی زنم

شکایت از روزگار

13) نکته از این جا مطرح است این است که هرگز سختی ها و بیچارگی ها خود را برای مردم تشریح نکن در نتیجه اولین اثرش این است که وانمود میشود تو در میدان زندگی زمین خورده ای و از روزگار شکست را پذیرفته ای ودر نظر مردمان دیگر کوچک و خوار می شوی وشخصیت واحترامت ازبین میرود

14) نکته دوم درباب همین داستان این است اگر ما بگوییم چرا این جوری شد ودر دل خود سوالهایی را مطرح کنیم که در حقیقت از این دنیا ویا سرنوشتی که خدا برای ما تعیین کرده ناراضی باشیم گناه انجام داده ایم 0

عتاب استاد

15) در این داستان در مورد حقوق همسایه یا احوال همسایه گفتگو وبحث شده است وظیفه هر فرد مسلمانی در دنیا است که نسب به همسایه و احوال او با خبر شود و اگر همسایه نیازمند به یاری و کمک او داشته باشددر هر وضعیت و هر محلی باشد به او یاری بدهد زیرا اولین سوالی که بعد از کوچ کردن از دنیا از انسان پرسیده می شود نماز و سپس حقوق همسایه است و به همین خاطر است که در قرآن کریم از همسایه نام برده می شود0

شاگرد بزاز

16) در این داستان ایمان .عقیده و تقوا مورد بحث است معمولا تقوا را به عنوان یک برنامه منفی یعنی پرهیزکاری و اجتناب و کناره گیری از معصیت و گناه معرفی می کند اما تقوا در بعضی آیات قران .احادیث ونهج البلاغه به عنوان یک ارزش مثبت معرفی شده است نه منفی0

تقوا فقط به معنای ترک گناه نیست بلکه عبارت است از یک نیروی درونی و قدرت ضبط نفسانی که در اثر تمرین و ریاضتهای مداوم برای نفس حاصل می شود و نفس را آنچنان نیرومند می سازد که مطیع فرمانهای الهی خواهد بود0

دربعضی احادیث تقوا به عنوان عامل مهم تزکیه و تهذیب نفس یک داروی شفابخش بیماری های نفس معرفی شده است 0

امیر المومنین (ع) فرمود : همانا تقوا داروی شفا بخش بیماری قلبهای شما وروشنگر کوری دلها وشفابخش بیماری بدنها واصلاح کننده فساد سینه ها وپاک کننده آلوده گیهای نفس وجلا


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file21_1553213_8896.zip658.2k

آخرین محصولات فروشگاه